Direct naar hoofdinhoud

De beste zorg voor u

Prostaatcentrum Noord-Nederland:

  • maakt behandeling en onderzoek mogelijk voor iedereen, ongeacht regio/ziekenhuis
  • bespreekt wekelijks iedere (nieuwe) patiënt tijdens het multidisciplinaire overleg (MDO) om zo tot een gedegen advies te komen voor de behandeling van de patiënt
  • deelt kennis en vernieuwingen in de zorg en is op de hoogte van nieuwe onderzoeken en behandelingen
  • verzorgt begeleiding en psychosociale ondersteuning door verpleegkundig consulenten voor patiënten in het gehele traject
  • is laagdrempelig en verzorgt second opinions
  • staat open voor intercollegiaal overleg met specialisten en verpleegkundig consulenten
  • organiseert informatieavonden voor patiënten in samenwerking met de Prostaatkankerstichting
  • ontvangt door spiegelgesprekken feedback over patiëntenervaringen, die gebruikt worden om de zorg te verbeteren
  • werkt nauw samen met de Prostaatkankerstichting.